Pixmac000002036331u

Neoprávněné podnikání – jak ho vyřešit?

Posted in Fitness.

Setkali jste se někdy s neoprávněným podnikáním? Pokud ano, víte, že se jedná o nelegální činnost, která je hlídána a upravena například živnostenský nebo trestní zákonem. V tomto článku se podíváme na to, co to vlastně je, jaké postihy za to jsou a jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou.

Nebankovní půjčky pro firmy

Co je to?

Neoprávněné podnikání patří mezi důležité delikty a jedná se o provozování činnosti, která je předmětem živnosti ale živnostník nedisponuje živnostenským oprávněním pro danou činnost. Pokud si nejste jisti, jestli se náhodou nedopouštíte tohoto podnikání, raději se podívejte do živnostenského zákona, který vymezuje a definuje oprávněné a také neoprávněné podnikání.

Znaky a sankce za neoprávněné podnikání

Zákon hovoří, že "trestného činu neoprávněného podnikání se dopustí ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání". Z toto počínání pachateli hrozí odnětí svobody až na jeden rok nebo také peněžitá sankce. Trest "natvrdo" se vyměřuje v rozmezí 6 měsíců až 3 roky. Dalším postihem je například zákaz činnosti nebo pokuta, která může být živnostenským úřadem stanovena do 50 000,- (volná živnost), do 100 000,- (živnost řemeslná a vázaná), do 200 000,- Kč (živnost koncesovaná). Pachatelem neoprávněného podnikání může být fyzická osoba, která bez živnostenského oprávnění provozuje živnostenskou činnost.

Postihovat lze i právnické osoby, které neoprávněně podnikají v činnosti a pokuty jsou vyšší než v případě fyzických osob. Pokuty mohou být uloženy do 500 000,- (volná živnost), do 750 000,- (živnost řemeslná a vázaná), do 1 000 000,- Kč (živnost koncesovaná).

Nebankovní půjčky pro firmy

Neoprávněnému podnikaní se vyhněte

Vždy je lepší se tomuto deliktu vyhnout a na podnikání si raději vyřídit nebankovní půjčku pro firmy, než se dopouštět neoprávněného podnikání. Obecně totiž platí, že pokud jste právnickou osobou, jste postihován živnostenským zákonem. V opačném případě, tedy jste-li fyzická osoba, většinou jste potrestán:

  • v přestupkovém řízení podle živnostenského zákona,
  • trestním řízení (odnětí svobody maximálně na 3 roky).

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit